Egzamin przed bierzmowaniem dla klas drugich gimnazjum 20 maja 2016 r.
od godz. 13.30 -16.30