Rocznice śmierci

O miłosierdzie Boże proszą:

Brak Zdjecia

Irena Leja


ur. 13.09.1918 r. zm. 06.05.1991 r.


30 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Jan Lech


ur. 25.04.1926 r. zm. 06.05.2009 r.


12 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Stanisław Składanowski


ur. 29.01.1929 r. zm. 06.05.1976 r.


45 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Józef Mróz


ur. 23.07.1892 r. zm. 06.05.1963 r.


58 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Janina Placek


ur. 21.03.1924 r. zm. 06.05.1988 r.


33 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Józefa Studniarz


ur. 31.10.1930 r. zm. 06.05.1998 r.


23 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Krzysztof Lesiak


ur. 06.04.1933 r. zm. 06.05.2015 r.


6 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Karol Wal


ur. 06.05.2017 r. zm. 06.05.2017 r.


4 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Modlitwa na

czwartek


Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Po więcej modlitw kliknij tutaj.