Rocznice śmierci

O miłosierdzie Boże proszą:

Brak Zdjecia

Emilia Stój


ur. 25.03.1914 r. zm. 27.09.2008 r.


13 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Ferdynand Czech


ur. 14.01.1938 r. zm. 27.09.1994 r.


27 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Władysław Kaczka


ur. 05.06.1923 r. zm. 27.09.1996 r.


25 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Józef Król


ur. 08.09.1927 r. zm. 27.09.2002 r.


19 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Modlitwa na

poniedzialek


Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Po więcej modlitw kliknij tutaj.