Rocznice śmierci

O miłosierdzie Boże proszą:

Brak Zdjecia

Edmund Pytlik


ur. 22.11.1934 r. zm. 16.07.2013 r.


5 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Stanisława Lesiak


ur. 23.04.1928 r. zm. 16.07.2012 r.


6 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Modlitwa na

poniedzialek


Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Po więcej modlitw kliknij tutaj.