Rocznice śmierci

O miłosierdzie Boże proszą:

Brak Zdjecia

Maria Kapłon


ur. 30.05.1913 r. zm. 04.06.2012 r.


8 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Stefania Kumiega


ur. 01.01.1924 r. zm. 04.06.2003 r.


17 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Stanisław Nawracaj


ur. 10.02.1967 r. zm. 04.06.1967 r.


53 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Władysław Żyguła


ur. 05.02.1951 r. zm. 04.06.2003 r.


17 rocznica śmierci.


Brak Zdjecia

Modlitwa na

czwartek


Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Po więcej modlitw kliknij tutaj.