Dzień dzieci w sanktuarium

Dzień dzieci w naszym sanktuarium jest rokrocznie obchodzony we wspomnienie Świętych Młodzianków Męczenników. Wtedy do Jodłowskiego Betlejem przyjeżdżają całe rodziny ze swoimi pociechami, aby przedstawić je Jezusowi i prosić o potrzebna łaski podczas błogosławieństwa Figurką Dzieciątka Jezus.
W tym roku liturgię poprzedziła inscenizacja tajemnicy Bożego Narodzenia w wykonaniu artystów z Machowej. Liturgii przewodniczył ks. prałat Piotr Nowak, ojciec duchowny z Seminarium w Tarnowie. Byli również licznie zebrani księża rodacy. Uroczystość uświetnił koncert kolęd wykonany przez chór z parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy pod kierownictwem organisty Piotra Papiernika. Galeria

Posłani jak misjonarze....

26 grudnia 2019 r. we wspomnienie św. Szczepana męczennika, podczas uroczystej sumy zostali posłani kolędnicy misyjni.
Przez wiele tygodni przygotowywali się do tego wydarzenia uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych pod przewodnictwem animatorów misyjnych. Koordynatorem Akcji kolęda misyjna w naszej parafii był ks. Mateusz Norek, on uczestniczył w spotkaniach, podczas których dzieci i młodzież tworzyli grupy kolędnicze jak również wybierali rejony kolędowania. Uczyli się tekstów i hymnu kolędników.
Podczas posłania w czasie uroczystej liturgii była procesja darów i modlitwa rozesłania.
Kolędowanie „małych misjonarzy” z naszej wspólnoty parafialnej każdemu z nas przypomina, że ma być uczniem-misjonarzem. Nasza galeria.

Światło, które daje moc...

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym dialog zbawienia". św. Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.
Jakże aktualnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty, przesłanie papieża Polaka niech będzie inspiracją dla nas - harcerek, harcerzy i Was wszystkich.
Betlejemskie Światło Pokoju.
Światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory. Świadectwo naszego harcerskiego życia niech prowadzi nas wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń Boga, Jego piękno i miłość. Zanieśmy Betlejemskie światło do naszych domów!
Zadbajmy, by zapłonęło dzięki naszej harcerskiej sztafecie na każdym wigilijnym stole. Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju, życzymy abyście umacniali innych w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych i realizowaniu swoich zadań.
W tym roku Betlejemskie światło Pokoju odebrane zostało 15 grudnia w Zakopanem, później powędrowało do stolicy Podkarpacia. Z Rzeszowa zuchy i harcerze przywieźli je do naszej gminy. Dzisiaj przekazujemy je do naszej parafii i pragniemy by świeciło gorącym blaskiem cały rok.

image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage017.jpgimge015.jpg