KOMUNIKAT POLICJI

           Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku ze zgłoszeniami w ostatnim czasie o dokonywanych oszustwach tj.:
           1. metodą „na wnuczka", „na policjanta" czy na innego członka rodziny;
           2. oferty sprzedaży złotych monet, biżuterii i innych wyrobów ze złota, które w rzeczywistości są bezwartościowe;
           3. oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczenia energii elektrycznej, gazu i innych mediów.
           W każdym z wymienionych przypadków, w których wzbudza jakiejkolwiek wątpliwości co do wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające się za członka rodziny, policjanta, akwizytora, sprzedawcę proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 997 lub 112.
           Policja podejmie niezbędne czynności, aby zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły osoby starsze na znaczne szkody a niejednokrotnie utraty dorobku całego życia.