Modlitwa w Godzinie Łaski w Dębowej

Wspólnota w Dębowej 8 grudnia 2019 r. przeżywała doroczny odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Andrzej Jasnos. Swoje przemówienie religijne oparł na Traktacie o łasce. Został uwypuklony temat nabożeństwa Godziny Łaski, która jest rozdzielana dla czcicieli Maryi 8 grudnia od godz. 12 do 13-ej. Takie zapewnienie otrzymała podczas objawień pielęgniarka ze szpitala w Montichiari, Pierina Gilli, w roku 1946.
W liturgii uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, Dziewczęca Służba Maryjna, Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z kapłanami: ks. dr. Zenonem Tomasiakiem, ks. prałatem Stefanem Walem, ks. dr. Julianem Kapłonem oraz przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Jodłowa mgr. inż. Janem Janigą. Księdzu Janowi Maciuszkowi, lokalnemu duszpasterzowi wspólnoty w Dębowej, wyrażamy wdzięczność za przygotowanie uroczystości ku czci Niepokalanej.   Galeria.