Stań pod Krzyżem...

W łączności z uczestnikami modlitewnego spotkania Polska pod Krzyżem - 14.09.2019 r. o godz. 1330 wyruszymy z zabytkowego kościoła na Jodłowską Golgotę. Pójdziemy w stronę Nadola i koło Pana Stanisława Furmana skręcimy w prawo dalej prosto polną drogą na Pułanki. Krzyż jest usytuowany na granicy z Przeczycą.
Podczas przejścia będzie Droga krzyżowa. Po dojściu na Golgotę o godz. 15-ej rozpocznie się adoracja krzyża i różaniec - część bolesna.
Do tego samego krzyża będzie pielgrzymować parafia Przeczyca, nabożeństwo będzie z udziałem obu parafii.
Odległość z kościoła do krzyża na "Jodłowskiej Golgocie" to 2 km i 275 m.
Po intronizacji krzyża wrócimy do kościoła gdzie zakończy się nabożeństwo. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania w tym wyjątkowym dniu!

Nowe zadanie...

Gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole
Za wszystkie starania Tobie dziękujemy
Idziesz Posłuszny pełnić Bożą wolę
My zaś za ciebie modlić się będziemy!

Księże Grzegorzu, pragniesz nieść Boga w dalekie kraje, a my pragniemy Ci podziękować za każdą Mszę św., udzielone sakramenty święte, głoszone słowo Boże, a szczególnie za Twoją Troskę o wzrastanie duchowe ministrantów i lektorów.
Żegnając Cię księże Grzegorzu - misjonarzu, życzymy Ci prawdziwej apostolskiej odwagi, życzliwego przyjęcia przez nowych parafian, szybkiej aklimatyzacji w nowym środowisku a także dużo radości płynącej z posługi misyjnej, aby przyniosła obfite owoce.
Niech Boża Dziecina zawsze Ci błogosławi, obdarza łaskami, dobrym zdrowiem i nigdy nie pozwoli zapomnieć, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Szczęść Boże. Galeria